Department of news

CONTACT US

Contact: Joseph Luo

Phone: +86-177 7076 1590

Tel: +86-797-835 1608

Email: joseph.luo@5continent.biz

Add: Rm 703, Building #2, Guizhucheng, Huajian Rd, Ganzhou,Jiangxi,China